Fotogalerija

Cjelodnevna briga, njega i nadzor stručnog osoblja

Pristup zdravstvenim i medicinskim uslugama

Program vježbanja sa fizioterapeutom

Društvene i rekreacijske aktivnosti

Prilagođeni plan prehrane, ovisno o individualnim potrebama korisnika

Proslave rođendana svakog korisnika

Nadzor pri uzimanju lijekova

Pomoć pri jedenju, kupanju, oblačenju, odlasku na toalet, šetnji

Usluge radne terapije i socijalnog rada

Dostupnost osoblja u svakom trenutku

Korištenje pomoćnih medicinskih i ortopedskih pomagala

Usluga čišćenja i održavanja životnog prostora

Pricing Plans