Usluge

Dom Senior Care pruža skrb starijim i teško bolesnim osobama izvan vlastite obitelji, a u sklopu smještaja obuhvaća sljedeće usluge:

Cjelodnevna briga, njega i nadzor stručnog osoblja

Pristup zdravstvenim i medicinskim uslugama

Program vježbanja sa fizioterapeutom

Društvene i rekreacijske aktivnosti

Prilagođeni plan prehrane, ovisno o individualnim potrebama korisnika

Proslave rođendana svakog korisnika

Nadzor pri uzimanju lijekova

Pomoć pri jedenju, kupanju, oblačenju, odlasku na toalet, šetnji

Usluge radne terapije i socijalnog rada

Dostupnost osoblja u svakom trenutku

Korištenje pomoćnih medicinskih i ortopedskih pomagala

Usluga čišćenja i održavanja životnog prostora

Program

Jedna od važnih zadaća našeg Doma je osigurati svakome od korisnika aktivnu, ispunjenu i radosnu starost. Stručni tim ima za cilj individualnim pristupom svakom korisniku prilagoditi razne radno-terapijske aktivnosti.
 
Našim štićenicima pomažemo i u organizaciji slobodnog vremena. Cilj organizacije slobodnog vremena je poticanje osobnog razvoja i samoaktualizacije, zadovoljavanje osobnih potreba i potencijala kroz slobodno vrijeme, te ostvarivanje osobne slobode.
 
Želja nam je u prijateljskoj i poticajnoj atmosferi razviti osjećaj ispunjenosti i pripadnosti. Pritom će korisnici, uz rad sa stručnim osobljem, biti aktivno uključeni u odabir aktivnosti i organizaciju događanja.
zivot u domu

U okviru aktivnosti želimo postići slijedeće:

Razvijanje socijalnih vještina kroz širenje socijalne mreže

Smanjenje pasivnosti i povlačenja

Podizanje samopouzdanja i jačanje identifikacije

Poticanje inicijative i interesa, te razvijanje osobne kulture

Podizanje raspoloženja i reduciranje tjeskobe

Izgradnja pozitivne slike o sebi

Poticanje na samostalnu brigu o sebi

Poboljšanje koordinacije pokreta

Snalaženje u prostoru

Davanje mogućnosti pojedincima da se suoče s izazovima

Unaprjeđenje komunikacije i smanjenje socijalne izolacije

Poboljšanje opće fizičke kondicije, ojačanje kardiovaskularnog sustava

Kontaktirajte nas

Za sva dodatna pitanja i stručnu podršku,možete popuniti kontakt formu u nastavku.
Bićete kontaktirani u najkraćem roku.

Osnovne informacije:

IBAN:
SWIFT/BIC:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Osnivači/članovi društva:
MBS:
OIB:
Status:
Naziv:
Pravni oblik:
Djelatnosti:
Osobe ovlaštene za zastupanje:

Senior Care © 2016-2021.