Stacionarni dio

Posebnost Doma je i prilagođenost usluge korisnicima kojima je potreban intenzivan nadzor i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.
Dom ima poseban, centralni odjel u kojem se nalazi jedinica pojačane njege u kojoj nepokretni korisnici te korisnici sa težim i neizlječivim bolestima imaju na raspolaganju vrhunski smještaj, njegu i 24-satni nadzor stručnog medicinskog osoblja.

Korisnicima je na usluzi kompletna medicinska skrb, usluga fizikalne terapije i rehabilitacije.
Odjel je opremljen modernom medicinskom opremom i aparatima, između ostaloga dizalom za podizanje nepokretnih korisnika, te terapijskom relaksacijskom hidromasažnom kadom. Kreveti su opremljeni vrhunskim antidekubitalnim madracima s kompresorom.

Stručno medicinsko osoblje, na čelu sa glavnom medicinskom sestrom, smješteno je unutar samog odjela pojačane njege.

AKTIVNOSTI KORISNIKA ODJELA POJAČANE NJEGE

Važnost provođenja aktivnosti sa korisnicima odjela pojačane njege očituje se u unaprjeđenju kvalitete njihova života, ne bi li se takve osobe, unatoč ograničenjima, uspješno integriralo u zajednicu u kojoj žive.

Sve aktivnosti se provode uz nadzor stručnog osoblja, sa namjerom da se otklone poteškoće u prilagodbi, potaknu i održe komunikacijske i socijalne vještine korisnika i potakne njihova uključenost u svakodnevni život zajednice.

Cilj pojačane njege i palijativne skrbi naše ustanove je unaprjeđenje kvalitete života težih bolesnika kroz ispunjenje najviših standarda njege. Skrb za bolesnike ovog odjela uključuje kako zdravstvenu, tako i psihološku, te socijalnu skrb.

Želite vidjeti još fotografija doma?

Osnovne informacije:

IBAN:
SWIFT/BIC:
IBAN:
SWIFT/BIC:
Osnivači/članovi društva:
MBS:
OIB:
Status:
Naziv:
Pravni oblik:
Djelatnosti:
Osobe ovlaštene za zastupanje:

Senior Care © 2016-2021.