Program

Jedna od važnih zadaća našeg Doma je osigurati svakome od korisnika aktivnu, ispunjenu i radosnu starost. Stručni tim ima za cilj individualnim pristupom svakom korisniku prilagoditi razne radno-terapijske aktivnosti.

U okviru aktivnosti želimo postići slijedeće:

 • razvijanje socijalnih vještina kroz širenje socijalne mreže, unaprjeđenje komunikacije i smanjenje socijalne izolacije
 • smanjenje pasivnosti i povlačenja
 • podizanje samopouzdanja i jačanje identifikacije
 • poticanje inicijative i interesa, te razvijanje osobne kulture
 • podizanje raspoloženja i reduciranje tjeskobe
 • poboljšanje opće fizičke kondicije, ojačanje kardiovaskularnog sustava
 • izgradnja pozitivne slike o sebi
 • poticanje na samostalnu brigu o sebi
 • poboljšanje koordinacije pokreta
 • snalaženje u prostoru
 • davanje mogućnosti pojedincima da se suoče s izazovima

Našim štićenicima pomažemo i u organizaciji slobodnog vremena. Cilj organizacije slobodnog vremena je poticanje osobnog razvoja i samoaktualizacije, zadovoljavanje osobnih potreba i potencijala kroz slobodno vrijeme, te ostvarivanje osobne slobode.

Želja nam je u prijateljskoj i poticajnoj atmosferi razviti osjećaj ispunjenosti i pripadnosti. Pritom će korisnici, uz rad sa stručnim osobljem, biti aktivno uključeni u odabir aktivnosti i organizaciju događanja.